1. Dirrigent

Ole Kristensen.

2. Referent

Tulla Nikolaisen

3. Formandens beretning for 2018

2018 blev et stille år hvor vi koncentrerede os om hundetræningen frem for alt andet omkringliggende.

Det betød ikke at vi ikke arbejdede i kulisserne på forskellige ting.

Deri blandt at finde nye kurser til trænerne så de kunne forny og øge deres kompetencer, men det rigtige kursus kom først i starten af 2019 og der sendte vi så Malene, Ole og Bettina afsted. Det er træner grund uddannelsen inden for DGI og går at vores trænere kan få papir på deres kompetencer. Planen er at også Morten og Mette skal afsted men vi bliver nødt til at tage det i tempi da det er en relativ kostbar (3800,00 pr træner) uddannelse for vores hundeskole.

Morten er også her først i foråret meldt til en uddannelse i fri ved fod.

Så vi glæder os til at viderebringe vores nye input videre til medlemmerne og jeg ved at det allerede sker.

Line har desværre pga. travlhed på privat siden, valgt at tage orlov men fortsætter heldigvis gerne som kasserer i klubben og jeg regner med og håber på at hun kommer tilbage igen når tiden er til det.

Tak til trænerne for deres engagement og gejst uden jer ingen klub.

Heine og undertegnede er blevet udfordret med et nyt hold hunde da efterspørgslen på pladser blev så presserende at vi så os nødsaget til at oprette et nyt mandagshold.

Legatansøgningsudvalget blev rørt lidt rundt i og består nu af Klaus, Heine og Bettina. Steen og undertegnede udtrådte. Udvalget arbejder nu med 2 arrangementer til Elro dage lørdag den 25. maj og søndag den 26. maj. En klassisk klaverkoncert i Tårup enge hos Klaus og en guidet gåtur ved Uggelhuse, sammen med Karsten også kendt som sivskomanden. Heine har arbejdet på at få Gintberg til Allingåbro fredag den 24. maj og havde fået bevilliget 65.000 af Elro fonden men det har vist sig at kunstnere er svære at få til udkants Danmark så dette arrangement er trods mange arbejdstimer og indsats faldet fra. Elro betaler arrangementerne og overskuddet tilfalder hundeskolen så spred gerne info om arrangementerne så vi kan få fulde huse.

Vi har fået tilsagn om 1100,00 kr. i sponsorat fra Sparekassen Djursland til indkøb af flugtspring.

Udvalget er også begyndt at arbejde på forskellige løsninger for klubhuset enten tilbygning eller helt nyt hus/modul bygning men det kan de selv fortælle lidt mere om.

Resten af bestyrelsen har i år været fantastisk selvkørende og jeg tænker at vi er et godt team, men glæder os til at byde evt. nye velkommen. Altid godt med nye input.

Som arrangementer havde vi dyrlæge aften hos dyrlægerne primært for de nye hvalpe og regner med at gentage arrangementet i år. Arbejdsdagen var desværre meldt ud i for sen tid så det gør vi bedre i år. Sommer afslutning med grill og hygge er også blevet godt modtaget og gentages. Ellers er der julehyggen med gløgg og æbleskiver som er en dejlig tradition. Disse 4 arrangementer regner vi med at bibeholde. Er det ønsker om andet så sig endelig til.

Til slut er der hundeførerne og i er grunden til at vi eksisterer og alt vi gør er for at fastholde og tiltrække jer. Jeg synes at i er fantastiske til at stå her i regn og rusk stadig positive og håber at i både lærer noget samtidig med at i hygger jer. Håber også at i husker at i gerne må tage venner med i klubben uden for træningstiderne således at endnu flere kommer til at kende os og ønsker at benytte os og vores faciliteter.

Husk også at har i noget at klage over så kom til os eller mig for ved vi ikke at der er noget i vejen kan vi ikke ændre på det, men kom også gerne med ros, det bliver vi så glade af. Har i ting i undrer jer over eller noget i gerne vil have vi finder ud af eller noget vi skal udvikle på så sig endelig til.

Bare fordi i åbner munden betyder det ikke at i imod jeres vilje bliver hapset til bestyrelsesarbejde og lignende.

Tak for et godt år 2018 og velkommen til forhåbentlig et spændende og godt år 2019.

4. Økonomi

Beretning af regnskabet blev aflagt af foreningens kasser.

Line vil undersøge mobilepay.

5. Kontingent

kontingentet blev fastsat og vedtaget til 500kr. pr. halve år.   Og 250 kr. for passivt medlemskab.

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkommende forslag.

7. Valg af bestyrelse

Heine modtog genvalg.  Blev valgt.

Bettina modtog genvalg. Blev valgt.

Steen modtog genvalg. Blev valgt.

Tulla modtog genvalg. Blev valgt.

Klaus blev valgt til bestyrelsen.

Line ønskede at træde ud af bestyrelsen, men fortsætter med at være kasserer.

Og Yvonne var ikke på valg.

8. Valg af suppleanter

Som suppleanter var Lasse på genvalg. Og blev valgt.

Bo Kvistgaard blev valgt som suppleant.

9. Valg af revisor

Valg af revisor blev:

Ole Kristensen

Gro

Revisor suppleant blev:

Morten.

10. Eventuelt

Morten tog ordet og takkede hver enkelt træner og bestyrelsesmedlem for det de gør og den de er.