1. Ole K. vælges som dirigent
  2. 2016 var i bund og grund et roligt år. Men det bød på problemstillinger vi ikke har set i mange år. Vi kunne kort efter opstart især på efterårs sæsonen konstaterer at de fleste hold var bookede og vi blev nødt til at sætte nye medlemmer på venteliste og nogen måtte vi også henvise til de nærmeste konkurrerende klubber. Dette skyldes bla. at vi sagde farvel til to gamle værdsatte trænere Ole og Mette som efter mange år på banen valgte at det var tid at prøve noget andet. Det var vi selvfølgelig meget kede af og det efterlod et stort hul i træner gruppen. Men det viste sig at trænerne er nogle fantastiske mennesker (hvilket jeg jo egentlig godt vidste i forvejen) og i sprang på med krum hals for at udfylde hullet og i klarede det med bravur. Så godt gået trænere.Heldigvis kom der et nyt føl eller træner aspirant som det nu nok nærmere hedder ind i gruppen og vi er rigtig glade for at kunne byde Martin inden for i vores hundeskole og vi ser frem til års godt samarbejde og udvikling. En lille bonus oplysning er, dog for 2017, at Mette savnede os så meget, at hun er vendt tilbage til ringen igen, og det er vi også rigtig glade for. I skal begge have tak fordi i vil ligge jeres tid og arbejde hos os. Anlægsmæssigt blev 2016 et stille år i forhold til de foregående uden de store projekter. Terrasse udvalget bestående af Heine, Steen, Mikael og Bettina fik roligt og sikkert arbejdet hen imod en næsten færdig terrasse og takke være Heines ihærdighed fik vi ly for vinden til vintern. Klaus leverede sædet til en lang bænk der skal sættes op på terrassen og malingen venter, men der skal jo også være lidt at lave til næste arbejdsdag. Inden for fik Klaus sat bænkene på plads og vi har vidst efterhånden fået flyttet borde og stole rundt så de passer til vores behov. Så stor tak til jer også. Så alt i alt en afslappende anlægs sæson og det trængte vi også til efter de foregående år. Dette betyder dog ikke at vi helt er holdt med at tænke frem af så legat ansøgnings udvalget har sendt ansøgninger ud for 2017 hvor vi påtænker at udskifte belysningen på pladsen, såfremt vi lykkedes med dem. Dette mere af nød end storhed idet vi er begyndt at mærke fejlfunktioner på det eksisterende anlæg. Derudover planlægger vi at arbejde på at forbedre vores toiletforhold så man ikke længere skal bakke på toilet, men mere om det senere. Ellers har trænerne fået nyt overtøj så de ikke skal fryse når de repræsenterer os på banen og i deres arbejde, og veste er på vej til både Morten og Martin så de kan ligne de andre. Når nu vores kasserer fremlægger årsregnskabet vil i bemærke at der er underskud på året men dette beror på en bevidst handling fra bestyrelsens side, om at klubben ikke skal være en spare gris men at vi skal benytte de opsparede midler til at tilgodese medlemmerne med forbedringer i klubben. Så alt i alt set fra formandens stol har 2016 været et behageligt år hvor det har vist sig at sammen hold og vilje kan overkomme meget. Dermed et stort tak til medlemmer, trænere og bestyrelse for et godt år. Jeg ser frem til 2017.
  3. Fremlæggelse af regnskab af Line jævnfør bilag. Der er købt telefon og tablet til kontoret. Indkøb af borde og stole. Regnskab godkendes.
  4. Kontingent forhøjes med 50 kr. øremærket til bedre toiletforhold (forslag) Det dækker ikke hele beløbet, men er en start. Vi er i forvejen billige ift. Andre klubber på egnen. Enighed om at godkende forslaget.
  5. Ingen
  6. Valg af bestyrelse. Klaus og Michael modtager ikke genvalg. Heine og Tulla vælges.
  7. Lasse og Klaus modtager valg som suppleanter
  8. Ole og Tom genvælges som revisorer
  9. Morten genvælges til revisor suppleant
  10. Martin udtrykker ønske om vand hele året. Der arbejdes på det.Martin foreslår lys ved toiletvognen. Lampen er købt og skal bare sættes op. Julia foreslår en gummimåtte på rampen på legepladsen. Bestyrelsen vil arbejde videre