1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som forening tager vi databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med vores medlemskartotek og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

 1. Kontaktoplysninger

Allingåbro Hundeskole er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Registrerede kontaktoplysninger til Allingåbro Hundeskole:

Kontaktperson: Formand Yvonne Juul

Adresse: Tøjstrupvej 37F, 8961 Allingåbro

CVR: 35601910

Telefonnr.: 28 76 26 23

Mail: info@allingaabrohundeskole.dk

Website: www.allingaabrohundeskole.dk

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Ved indmeldelse i foreningen, registreres kontaktoplysninger på hundefører, samt navn, race og alder på hund. Oplysningerne benyttes til vores medlemskartotek. Der kan i forbindelse med træningssituationer tages situationsbilleder til brug på foreningens hjemmeside/sociale medier samt til reklame.

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige for vores medlemskartotek.

Vi behandler billedmateriale fra træningssituationer, til brug på foreningens hjemmeside.

 

 1. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

 

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

 1. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, i forbindelse med tilmelding.

Billedmateriale kan blive indhentet i forbindelse med træningssituationer.

 

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer medlemsinformationer i op til et år efter udmeldelse.

 

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Ønsker du ikke at billedmateriale af dig eller din hund benyttes på foreningens hjemmeside, kan du ligeledes kontakte os på de i punkt 1 angivne kontaktoplysninger.

 

 1. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling

af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en

række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet visse oplysninger om dig, inden

tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger

begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun

behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med

henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at

beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling

af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine

oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse

personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig forening, såfremt du er utilfreds

med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi

behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på

www.datatilsynet.dk.